องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ( อบต.แสมสาร )
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ( อบต.แสมสาร )
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ( อบต.แสมสาร )

xxxx xxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

โทร. xx-xxxx-xxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ( อบต.แสมสาร )

xxxx xxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

โทร. xx-xxxx-xxxx

วีดีโอประชาสัมพันธ์

Hilight ..ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมต่างๆ

1721678185
1721678185

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

:: ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ข่าวประกวดราคา

:: e-GP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วารสารประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

00

ชั่วโมง

:

00

นาที

:

00

วินาที

aaaa

:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxx xxxxxxx วันที่ xx xxxxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

0

ชุมชน

0

ครัวเรือน

ประชากร

0

คน

พื้นที่

0

ตร.กม

:: หนังสือ สถ.ชลบุรี

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ปิด